1940. gada rudens ir interesants laiks globālajās starptautiskajās attiecībās. Par šo laiku saruna ar vēsturnieku LU profesoru Inesi Feldmani.

1940. gada augusts, septembris, oktobris ir pieklusuma periods Otrā pasaules kara gaitā, notiek, tā sauktā kauja par Britāniju: vācu gaisa spēku centieni iznīcināt vai padarīt kaujas nespējīgus britu karaliskos gaisa spēkus, tā radot apstākļus eventuālam vācu iebrukumam Britu salās. Šie plāni neīstenojās.

Toties notiek interesanti procesi diplomātiskajās frontēs. Tieši šajos mēnešos noformējas līdz galam trejsavienība starp Vāciju, Japānu un Itāliju, kurai vēlāk pievienojas daži “mazākie partneri”. Tas notiek 1940. gada septembra beigās, kas visas trīs lielvalstis Berlīnē noslēdza sadarbības paktu.