Atzīmējot 30. gadskārtu kopš 1991. gada janvāra barikāžu dienām, šomēnes vairākos raidījumos atgādinām par tālaika notikumiem. Šodien par pašām janvāra barikādēm, par to tapšanas apstākļiem un nozīmi. 

Vispirms fragments no Prinstonas universitātes politikas zinātņu profesora Marka Beisingera priekšlasījuma barikāžu laikam veltītā zinātniskā konferencē, kas notika Rīgā 2016. gada janvārī.

Minētās konferences ietvaros 2016. gadā notika paneļdiskusija, kurā uzstājās ārsts un politiķis, kādreizējais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks.

1991. gada barikādēm bija veltīta arī mana 2011. gadā tapusī saruna ar aktīviem barikāžu dalībniekiem - Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja darbinieku Juri Alksni un Latvijas Barikāžu muzeja direktoru Renāru Zaļo.

Izšķiroša nozīme barikāžu akcijas sekmēm bija reakcijai uz tām gan citur Padomju Savienībā, gan Rietumos. Situāciju raksturo vēsturniece, Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta pētniece Kristīne Beķere. Fragments no 2016. gadā tapušās sarunas.

Turpina vēsturniece, šobrīd Helsinku universitātes pētniece Una Bergmane. 2016. gada ieraksts.

Raidījumu noslēgumā vēl viens fragments no profesora Marka Beisingera runas.