1945. gada 24. oktobrī stājās spēkā Apvienoto Nāciju harta – sāka darboties Apvienoto Nāciju Organizācija. Sarunā par ANO pagātnē un šodien piedalās politologs Ivars Ījabs un vēsturnieks Antonijas Zunda.