Lielu vēsturei veltītu projektu īsteno apgāds "Jumava", izdodot trīs sējumu izdevumu „Latvijas ārpolitika un diplomātija 20. gadsimtā”. Jau iznācis pirmais sējums, veltīts Latvijas diplomātijai starpkaru periodā un drīz klajā nāks otrā daļa, kas veltīta Latvijas diplomātijai laikā starp Otro pasaules karu un neatkarības atgūšanu; būs vēl arī trešais sējums, veltīts atgūtās neatkarības perioda Latvijas ārpolitikai. Par vērienīgo projektu saruna ar Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieku Kārli Eihenbaumu un vēsturnieku, profesoru Inesi Feldmani.