1934. gada 12. septembrī Ženēvā tiek noslēgts līgums starp trim Baltijas valstīm, kuru saista ar apzīmējumu „Baltijas Antante”. Kas bija tā sauktā Baltijas Antante, kāds bija šīs savienības raksturs un liktenis? Saruna ar vēsturnieku Artūru Žvinkli.