Kā ierasts gada nogalē, piedāvājam ieklausīties dažu 2017. gada raidījumu fragmentos.

 

 

Šis gads bija iezīmīgs ar vairākām apaļām gadskārtām un kā pirmā no tām minama visā pasaulē plaši atzīmētā reformācijas 500. gadadiena. 1517. gada 31. oktobris ir diena, kurā saskaņā ar vispārzināmu priekšstatu toreizējais Vitenbergas universitātes teoloģijas doktors Mārtiņš Luters publiskojis savus argumentus indulgenču spēka sakarā jeb 95 tēzes.

Fragments no sarunas ar izstādes „Luters – 95 relikvijas, 95 cilvēki” kuratoru Mirko Gutjāru.

Vēl viena apaļa gadskārta, kuru atzīmēja 2017. gadā, bija saistīta ar 1817. gada 25. augustu, kad Kurzemes landtāgs pieņēma lēmumu par dzimtbūšanas atcelšanu toreizējās Krievijas impērijas Kurzemes guberņā; Vidzemē brīvlaišana notika ar lēmumu, kas pieņemts 1819. gada 26. martā.

Fragments no sarunas ar vēsturnieku profesoru Gvido Straubi.

Vislielākā uzmanība 2017. gadā tika pievērsta notikumiem, no kuriem mūs šķir gadsimts – dramatiskajām Pirmā pasaules kara un Krievijas 1917. gada revolūcijas norisēm, kuras arī tuvināja Latvijas valsts rašanos.

Nozīmīgs Latvijas vēstures notikums 1917. gadā bija Latgales latviešu kongress, kas notika 26. un 27. aprīlī pēc vecā stila jeb 9. un 10. maijā pēc jaunā stila. Ar šo notikumu Latgale apliecināja, ka tā ir daļa no Latvijas, kaut arī bijusi no tās šķirta ar politiskajām, ticības un kultūras robežām.

Fragments no sarunas ar vēsturniekiem Imantu Cīruli un Valteru Ščerbinski.

2017. gada otrā pusē atzīmējām Latviešu pagaidu Nacionālās padomes dibināšanas sesijas Valkā simtgadi. Tā notika no 1917. gada 16. līdz 19. novembrim pēc vecā stila jeb no 29. novembra līdz 2. decembrim pēc jaunā stila. Atzīmējot šī notikuma simtgadi, Valkā notika starptautiska vēsturnieku konference.

Fragments no vēsturnieka Jāņa Tomaševska priekšlasījuma.