27. augustā apritēja 300 gadi, kopš dzimis Gothards Frīdrihs Stenders (1714 – 1796) – vācietis, kurš uz sava kapakmens licis iekalt vārdu „Latvis”. Studijas viešņa – literatūrzinātniece Māra Grudule.