„Kur ir Kūrfirsta dambis?” – tas laikam gan bija visbiežāk izskanējušais jautājums Berlīnē 1989. gada 9. novembrī. Savās atmiņās un pārdomās par Berlīnes mūra krišanu dalās kādreizējie VDR disidenti – vides aktīviste un politiķe Vera Lengsfelde un mikrobiologs Jenss Reihs, vēsturnieki Huberts Knābe un Johens Štāts, kā arī bijušais Rietumberlīnes (vēlāk – Berlīnes) birģermeistars Eberhards Dīpgens.

Autors pateicas Konrāda Adenauera fonda koordinatorei Ritai Šorpai (Rita Schorpp) par atbalstu raidījuma tapšanā.