Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (LNVM) izdevis jaunu krājumu: populārzinātnisku rakstu krājumu “Ceļā uz latviešu tautu”. Raidījumā Šīs dienas acīm par izdevumu stāsta LNVM pētnieki, šī krājuma autori Baiba Dumpe Baiba Vaska, Vitolds Muižnieks un Jānis Ciglis.

Izdevuma pirmsākumi rodami muzeja ilglaicīgajā projektā „Latviešu saknes”, kas aizsākās vairāk nekā pirms 20 gadiem. Projekta ietvaros ir izdotas vairākas grāmatas, veltītas Latvijas sentautām, tām tautām, kas apdzīvoja tagadējās Latvijas teritoriju vēlajā dzelzs laikmetā. Tās ir kurši, zemgaļi, latgaļi, lībieši un sēļi, uz kuru bāzes veidojās latvieši tauta. Grāmata ir iesāktā darba turpinājums. 2015. gada 28. oktobrī muzejā tika atklāta izstāde “Ceļā uz latviešu tautu”. Grāmatā izklāstīta izstādes koncepcija izvērstā veidā. „Gribējām parādīt, kā notiek latviešu tautas veidošanās uz vēlā dzelzs laikmeta etnisko grupu bāzes,” stāsta krājuma sastādītājs Vitolds Muižnieks.