1888. gada vasarā notiek 3. Vispārējie latviešu dziedāšanas svētki un šo svētku sakarā iznāk kāds latviešu literatūrai nozīmīgs darbs, proti, Andreja Pumpura (attēlā) eposs „Lāčplēsis”. Raidījumā Šīs dienas acīm saruna par "Lāčplēsi" kā literāru, ideoloģisku un identitātes fenomenu. Stāsta literatūrzinātnieks Ojārs Lāms.