Latgales atbrīvošana no lieliniekiem – pēdējais Latvijas Brīvības kara posms, kuru noslēdz Padomju Krievijas attiekšanās „uz mūžīgiem laikiem” no Latvijas zemes un iedzīvotājiem. Saruna ar vēsturnieci Barbu Ekmani (Kara muzejs). Cikla „Valsts no nulles” raidījuma atkārtojums.