Kāds bija tas materiāls, no kura tika būvēta neatkarīgās Latvijas politika – latviešu politiskais spektrs 1918. gada rudenī, periodā, kad nobrieda Latvijas valsts neatkarība. Stāsta vēsturnieks Artūrs Žvinklis.

Spektrs bija ļoti plašs - no pat latviešu boļševikiem līdz tiem spēkiem, kas redzēja Latviju ciešā sasaistē ar Vācijas impēriju. Tobrīd latviešu politika pastāvēja vismaz divās valstiskajās telpās un izveidojās arī divas politiķu grupas, kas izkristalizēja Latvijas neatkarības ideju. Krievijas valsts telpā 1917. gada 30. novembrī nodibinājās Latvijas pagaidu nacionālā padome, savukārt vācu okupētajā Rīgā jau agrāk bija izveidojies Demokrātiskais bloks. Tās bija divas latviešu politisko spēku apvienības, kas izvirzīja neatkarīgā valstiskuma ideju un aizstāvēja to. Taču arvien krasāk iezīmējas domstarpības un pretrunas abu organizāciju uzskatos, tāpēc tās līdz galam apvienoties nespēja.