1915. gada vasara ir laiks, kas saistās ar Latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanu, kad sākām to ilgo un ļoti iezīmīgo vēstures daļu, ko saucam par latviešu strēlniekiem. Par Latviešu strēlnieku bataljonu izveidi un nozīmi saruna ar vēsturniekiem, Latvijas Kara muzeja pētniekiem Dagni Dedumieti un Klāvu Zariņu.