1990. gada 18. martā tika ievēlēta Latvijas PSR Augstākā Padome, kura tā paša gada 4. maijā pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas valstiskuma atjaunošanu. Par gatavošanos izšķirošajām vēlēšanām, par to norisi - sarunā ar publicistu Daini Īvānu, toreiz - Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju.