Mūsu totalitārā pagātne. Cik lielā mērā tā joprojām ietekmē mūsu šodienu? Kā mūsu sabiedrība tiek vai gluži otrādi netiek galā ar savu totalitārās pagātnes mantojumu. Uz šiem jautājumiem atbildes mēģināja rast Latvijas Okupācijas muzejs seminārā „Pagātne, tagadne, mēs”. Raidījumā Šīs dienas acīm fragmenti no diviem seminārā izskanējušiem priekšlasījumiem: vēstures skolotājas Dzintras Liepiņas vēstījums par okupācijas tēmu Latvijas skolu programmās un sociologa Mārtiņa Kaprāna plašā un vispusīgā sociālo aptauju materiālā balstīts priekšlasījums par totalitārās pagātnes un okupācijas režīmu uztveri gan etnolingvistisko, gan vecuma grupu salīdzinoša novērtējumā.