1916. gada pavasarī bruņota sacelšanas Īrijā notika daudziem diezgan negaidīti, tam īsti nebija gatavas britu varas iestādes un tai īsti nebija gatavi arī daudzi sacelšanās dalībnieki. No otras puses sacelšanas bija gatavota, tai bija sava organizatoriskā bāze. Studijā vēsturnieks Edgars Engīzers.

Pirms runāt par notikumiem 1916. gadā, nedaudz pievēršamies priekšvēsturei – pēdējām desmitgadēm pirms šīs sacelšanas, jo īru un britu attiecības ir ar ļoti senu vēsturi, un Īrijas pakļaušanas, iekļaušana Anglijas varas sfērā ir process ar gadsimtiem garu vēsturi, kas sākās jau viduslaikos. Pastāvīgi ir šī „rīvēšanās”, kas vēlāk kļūst arī par ticību, par reliģisku „rīvēšanos” starp anglikāņiem – protestantiem un katoļiem, kas ir lielākā daļa īru.