1918. gada 30. janvārī, pulcējušies Petrogradā, Latviešu pagaidu nacionālās padomes (LPNP) pārstāvji pieņēma savā darbībā otro deklarāciju, pirmo reizi tieši sakot, ka Latvijai ir jābūt neatkarīgai demokrātiskai republikai. Par Latviešu pagaidu nacionālās padomes darbību 1918. gada pirmajā pusē stāsta Latvijas Kara muzeja vēsturnieks Jānis Tomaševskis.

Raidījumā Šīs dienas acīm jau ir izskanējis stāsts par Latviešu pagaidu nacionālās padomes dibināšanu 1917. gada decembra sākumā Valkā. Šo notikumu Valkā var uzskatīt par pirmo latviešu nācijas pašnoteikšanās tiesību pieteikumu.

Savukārt Petrogradā no apzīmējuma 'autonoma valsts vienība' šī latviešu nācijas pārstāvniecības institūcija pāriet uz jēdzienu 'neatkarīga valsts'.  Ir 1918. gads Petrogradā, bijušajā Krievijas impērijas galvaspilsētā jau pāris mēnešus pie varas ir boļševiki, notiek varas konsolidācijas process šīs varu sagrābušās partijas rokās. Kā šajā situācijā savu nišu meklē Latviešu pagaidu nacionālā padome?