Mūsu totalitārā pagātne. Cik lielā mērā tā joprojām ietekmē mūsu šodienu? Kā mūsu sabiedrība tiek vai gluži otrādi netiek galā ar savu totalitārās pagātnes mantojumu. Uz šiem jautājumiem atbildes mēģināja rast Latvijas Okupācijas muzejs seminārā „Pagātne, tagadne, mēs”. Raidījumā Šīs dienas acīm fragmenti no diviem seminārā izskanējušiem priekšlasījumiem: politologa, LU asociētā profesora Ivara Ījaba uzstāšanās ar pārskatu par politiskajiem un tiesiskajiem risinājumiem attieksmē pret totalitārās pagātnes mantojumu Latvijā un no vēsturnieka, LU docenta Mārtiņa Mintaura priekšlasījuma par vēsturiskajām vietām un to uztveri sabiedrībā.