Notikumi Latvijā 1959. gadā vēsturē palikuši ar nosaukumu “nacionālkomunisma sagrāve”. Kas bija nacionālkomunisti, kādi bija viņu mērķi un kādas sekas šiem notikumiem bija Latvijas tālākajā attīstībā, stāsta vēstunieki Daina Bleiere un Ilgvars Butulis.