Pirms kāda laika ar mani sazinājās klausītājus Jānis Kukainis, lūdzot vairāk pastāstīt par naudas vēsturi Latvijā. Jo sevišķi par to, kā funkcionēja naudas sistēmā krasu politisko pārmaiņu laikos un kā ar to tika galā iedzīvotāji.

Naudas vēsturē Latvijā pievērsos raidījumā "Nauda laiku lokos", kas izskanēja ēterā no 2016. līdz 2018. gadam. Šodien piedāvāju fragmentus no diviem šī cikla raidījumiem, kas veltīti naudas situācijai Latvijā pagājušā gadsimta globālo kataklizmu - Pirmā un Otrā pasaules kara - periodos. 

Vispirms par naudas situāciju Latvijā, pirmā pasaules kara un tam sekojošā Latvijas neatkarības kara laikā. Stāsta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismātikas speciālistes pētniece Kristīne Ducmane un Aumismātikas nodaļas vadītāja Anda Ozoliņa, kā arī Latvijas Kara muzeja Ieroču un militārās tehnikas nodaļas vadītājs Dainis Poziņš.

Turpinājumā fragments no sarunas, kas veltīta otrā pasaules kara norisēm. Kā zināms, šī globālā kataklizma nesa Latvijai 20 gadus iepriekš iegūtās neatkarības zaudēšanu un arī smagus pārbaudījumus iedzīvotājiem. Tai skaitā divām okupācijas varām, iznīcinot neatkarīgās valsts ekonomisko un finanšu sistēmu. Sarunā piedalās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismātikas speciālistes Kristīne Ducmane un Anda Ozoliņa un vēsturnieks, augstskolas "Turība" docents Edvīns Evarts.