Raidījumā Šīs dienas acīm saruna par Otrā pasaules kara notikumiem. Sarunas temats operācija “Winterzauber” jeb “Ziemas burvība” un tās kontekstā arī saruna par latviešu policijas vienību darbību vācu okupētajā padomju un Austrumeiropas teritorijā. Operācija “Ziemas burvība” Baltkrievijas teritorijā Latvijas teritorijas tiešā tuvumā notika 1943. gada pirmajos mēnešos. Tā noslēdzās 1943. gada aprīļa pirmajās dienās. Tiek lēsts, ka operācijā iesaistītas ap 4000 dažādu policijas vienību, arī astoņi latviešu policijas bataljoni. Runājot par operācijas upuriem un šīs operācijas skartajiem Baltkrievijas iedzīvotājiem, zināms, ka tuvu pie 4000 ir šajā operācija nogalināto cilvēku un ap 7500 deportēto. Šī bija viena no daudzām līdzīgām operācijām, kādu Vācijas vara īstenoja Baltkrievijas teritorijā. Stāsta vēsturnieks Kārlis Kangeris.