2022. gada pēdējā dienā izrādījās pēdējā arī Romas pāvesta emeritus Benedikta XVI mūžā. Šis pāvests paliks vēsturē ne tikai kā pirmais vācietis pontifika krēslā kopš vairāk nekā 1000 gadu starplaika, bet arī pirmais kopš vairāk nekā 600 gadiem, kurš nav sabijis šajā krēslā līdz savai pēdējai stundai.

Neilgi pēc tam, kad 2013. gadā Benedikts XVI bija atkāpies no augstā amata, tapa divi raidījumi sarunā ar garīdznieku un baznīcas vēsturnieku, Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docentu Andri Priedi.

Politisks institūts - Svētais Krēsls. 1. daļa

Politisks institūts - Svētais Krēsls. 2. daļa