Rainim un Aspazijai – 150. „Pūt, vējiņi!” – Raiņa politisko uzskatu attīstība un attiecības ar latviešu politisko vidi Šveices trimdas periodā. Studijā literatūrvēsturniece Gundega Grīnuma.