Rainis – Latvijas PSR Tautas rakstnieks. Par dižā dzejnieka pēcnāves pielāgošanu padomju ideoloģiskajām vajadzībām sarunā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzēju Vitu Zelči.