Vēl viena saruna par „latviešu saknēm”: senie sēļi. Par sēļiem allaž min, ka par viņiem maz ziņu. Sēļi ir kā baltais plankums Latvijas senās vēstures kartē, arī cilts, par kuras nonākšanu vācu krustnešu atkarībā, ir visskopākās ziņas. Tomēr par sēļu klātbūtni liecina izloksnes, kuras joprojām saucam par sēliskām, un joprojām tiee vākti arheoloģiskie materiāli. Stāsta arheologs Jānis Ciglis un valodnieks Ojārs Bušs.