Valodnieka Jura Plāķa un ārsta Ernesta Plāķa atmiņu grāmata. Stāsta grāmatas izdevēja Jura Plāķa mazmeita, Ernesta Plāķa meita un grāmatas izdošanas iniciatore Ciemalda Lūkina.