1918. gada 8. janvāris ir diena, kad Amerikas Savienoto Valstu tā brīža prezidents Vudro Vilsons (attēlā), uzstājoties ikgadējā uzrunā apvienotajai Amerikas senatoru un pārstāvju palātas kongresmeņu sanāksmē nāk klajā ar priekšlikumiem Pirmā pasaules kara pieņemamai izbeigšanai. Šīs tēzes vēstures literatūrā zināmas kā prezidenta Vilsona 14 punkti un tiek uzskatītas par stūrakmeņiem mūsdienu starptautisko attiecību principiem, proti, nāciju pašnoteikšanās tiesību iedibināšanu starptautisko attiecību praksē. ASV Pirmajā pasaules karā iesaistās salīdzinoši vēlu, tāpēc šīs valsts prezidents par savu ārpolitikas prioritāti izvirza pēc iespējas drīzu un vispārpieņemamu kara noslēgšanu. Raidījumā Šīs dienas acīm saruna ar vēsturnieku Jānis Šiliņu.