Pirmā pasaules kara norises: Zemūdeņu karš Atlantijas okeānā. Saruna ar Latvijas Kara muzeja pētnieku Daini Poziņu.

Vācija Pirmajā pasaules karā izvērsa zemūdeņu karu pret Lielbritāniju. Tas ir pirmais precedents pasaules vēsturē, kad kāda no karojošām pusēm izmanto tādos apmēros tobrīd pilnīgi jaunu jūras karošanas līdzekli - zemūdene. Līdzīgu stratēģiju Vācija pielietoja arī Otrajā pasaules karā.