Vēsturnieks Zigmārs Turčinskis savu jaunāko pētījumu "Ziemeļlatgales "Neatkarības vienība". Pretošanās padomju okupācijai 1946.–1954. gads" ir veltījis pretošanās kustībai pret padomju okupāciju Latvijā, ko īstenoja nacionālo partizānu Ziemeļlatgales "Neatkarības vienība" (ZLNV).

Tas ir dokumentos un liecībās balstīts stāsts par šīs nacionālo partizānu organizācijas izveidi, darbību un bojāeju, vēstot arī par citām apkārtnes grupām.

Kā jau liecina nosaukums, tātad runa ir par Ziemeļlatgali. Tālākais ir jāatšifrē, tātad par nacionālo partizānu vienību, kura darbojās Ziemeļlatgalē - Balvu, Rugāju, Bērzpils apkārtnē laikā pēc Otrā pasaules kara. Tie, kas ir sekojuši Zigmāra Turčinska darbībai, zina, ka tā viņa pētniecības tēma jau daudzus gadus, bet runa ir par vienu konkrētu vienību.

Vēsturnieks skaidro, kāpēc izvēlējies tieši uz šo partizānu vienību, kura sevi dēvēja par Ziemeļlatgales neatkarības vienību.