Raidījuma skanēšanas laikā aicinām sūtīt Whatsapp ziņas uz numuru 25660440.


Jaunatnes organizācija “Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai” uzsāk projektu “Mūsu balsis, mūsu nākotne!”, kura mērķis ir mobilizēt sabiedrību, īpaši jauniešus, piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2024. gadā, sniedzot tiem informatīvu atbalstu par šo vēlēšanu nozīmi un ietekmi mūsu ikdienā. Par ieceri Starpbrīdī plašāk stāsta kluba "Māja" projektu vadītāja Ance Mālkalna.

2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas būs vienas no būtiskākajām vēlēšanām pēdējo desmitgažu laikā, kas noteiks visas Eiropas drošību, labklājību un izaugsmi. Kopš 2019. gada vēlēšanām ģeopolitiskā sistuācija pasaulē ir mainījusies par 180 grādiem, kas būtiski ir skāris ikviena indivīda ikdienu, līdz ar to ir kritiski svarīgi 2024. gada vēlēšanās ievēlēt tādu Parlamentu, kas būs gatavs stāties pretī šiem izaicinājumiem, turēt godā eiropeiskās vērtības un rūpēties par ES un to iedzīvotāju drošību un labklājību.

Klubs “Māja” projekta “Mūsu balsis, mūsu nākotne!” ietvaros veidosm iekļaujošus un visiem sasniedzamu pasākumu un informācijas klāstu par Eiropas Savienības lomu un tās priekšrocībām mūsu ikdienā, kā arī veicināsim Latvijas sabiedrības pilsonisko kultūru, kur tiek stiprinātas Eiropeiskās vērtības.