Ar mērķi veicināt dzejas lasīšanu un dalīšanos tajā ar citiem, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija Pasaules dzejas dienā - 21.martā - aicina ikvienu, jo īpaši skolēnus, piedalīties starptautiskā kampaņā "Uzdāvini dzejoli".

Starpbrīdī dzejoļus rakstīt aicina UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vaditāja un Eduarda Veidenbauma muzeja "Kalāči"projekta "Vairāk gaismas!"vadītāja Inga Surgunte.