Valsts prezidenta vēlēšanu dienā arī Starpbrīdī pievēršamies šim tematam, raugoties uz prezidenta vēlēšanā, no politiskā teātra perspektīvas. Studijā režisors Valters Sīlis.