1.septembrī Starpbrīdī tiekamies ar Siguldas pilsētas vidusskolas matemātikas skolotāju Agnesi Petrovsku. Paralēli darbam viņa turpina profesionālo pilnveidi programmā „Mācībspēks”.

„Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Ik gadu „Mācītspēkā” tiek sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotājiem kādā no Latvijas skolām!