Rucavas novada Papes ciemā sāk atjaunot seno zivju pārstrādes ceha ēku „Dzintarvēji”. Ēka ir iekļauta Valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes industriālais piemineklis. Zivju ceha vai tā dēvētās fišerejas rekonstrukcijai piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) . Kopējas projekta izmaksas sasniedz gandrīz 300 tūkstošus eiro.