Drīzumā plānots izsludināt konkursu, kurā komersanti varēs iegūt finansējumu dažādu digitālo mācību līdzekļu izstrādei. Kopā tam atvēlēti gandrīz 2 miljoni eiro un par šo naudu uzņēmumiem būtu jāizstrādā vismaz 50 jaunus digitālos mācību līdzekļus jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas un pamatizglītības klasēs. Katrs komersants varēs iegūt finansējumu, kurš nav lielāks par 200 tūkstošiem eiro. Tomēr digitālo mācību līdzekļu veidotājiem, kas to dara jau šobrīd, ir bažas, ka finansējuma limits varētu būt ierobežojums, lai izveidotu plaša mācību loka digitālos mācību līdzekļus.