Latvijas Dabas fonds šogad nodrošināja tiešraidi no piecu aizsargājamu putnu – melnā stārķa, jūras ērgļa, zivjērgļa, vistu vanaga un lielā dumpja ligzdām. Arī šogad ikviens putnu ligzdās varēja novērot virkni parādību – gan jauna jūras ērgļu pāra veidošanos, gan veiksmīgu, gan neveiksmīgu jauno putnu šķilšanos, kā arī invazīvās sugas - Amerikas ūdeles plosīšanos lielā dumpja ligzdā. Plašāk par šiem un citiem putnu ligzdošanas rezultātiem Latvijas dabas fonda novērotajās ligzdās Sintijas Ambotes ierakstā.