Nedzirdīgo savienība rosina deputātus Izglītības likumā kā vienu no mācību procesa valodām iekļaut arī zīmju valodu. Šādas izmaiņas savienība rosināja līdz ar citiem grozījumiem, kas saistīti ar pāreju uz izglītību latviešu valodā. Atbildīgajai ministrijai uzdots šo jautājumu atsevišķi pārrunāt ar Nedzirdīgo savienību. Saeimas komisijā arī izskanēja, ka bieži vien pedagogiem, kas strādā ar nedzirdīgiem bērniem, nav pietiekamu zīmju valodas zināšanu un skolās trūkst surdotulku.