Raidījums Stiprie stāsti ciemojas pie tēva un dēla – Andra un Ivara Cīruļiem – Tukuma novada Engures pagasta Bērzciemā. Abi ir piekrastes zvejnieki, tāpat kā viņu senči, un zvejo zivis gan jūras piekrastē, gan Engures ezerā.

Andris ir arī biedrības "Mazjūras zvejnieki" valdes priekšsēdētājs, kurā apvienojušies 62 piekrastes zvejnieki no Kuivižiem līdz Jūrmalciemam. Bērzciemā atjaunota mazā osta, un bijušais zvejnieku šķūnis jeb Tarotava kļuvis par piekrastes zvejnieku pulcēšanās vietu.