Gita Dukāte Tukuma novada Kandavas pagasta viensētā "Nāgas" izveidojusi bioloģisko piemājas saimniecību. Viņa kopā ar vīru 60 hektāros audzē graudus un dārzeņus, bet kūtī ir četras govis un četras sivēnmātes. Gita, tāpat kā vīrs, strādā arī algotu darbu - Gita ir pavāre, vīrs strādā uz dzelzceļa, ģimenē aug trīs bērni. Gita darbojas arī biedrībā "Kandavas lauku partnerība".