Raidījums Stiprie stāsti ciemojas Aizkraukles novada Aizkraukles pagastā pie Guntas un Oskara Otto. Abi strādā Aizkraukles novada vidusskolā – Gunta ir lietvede, Oskars ir direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos. Brīvajā laikā abi rūpējas par 60 bišu saimēm, Gunta arī vada Latvijas biškopības biedrības Aizkraukles nodaļu. Otto ģimene dzīvo netālu no Aizkraukles, bet Klintaines pagastā atrodas Guntas vectēva celtā māja. Tur atrodas bišu stropi un puķu pļavas, kā arī saimnieku veidotais bišu namiņš, kur var atpūsties, klausoties bišu sanoņā. Tāpat kā senču laikos, arī tagad visas dobes izravētas un zāle nopļauta.