Raidījums "Stiprie stāsti" devies uz Kuldīgu pie Ināras un Ziedoņa Āboliņiem. Viņi abi ir audēji un strādā savā uzņēmumā. Ziedonis uz trīs mazajām stellēm auž galvenokārt jostas, savukārt, Ināra strādā uz trīs lielajām stellēm. Somijā pirktās stelles pat savienotas ar datoru, kurā tiek zīmēti auduma raksti. Āboliņi izaudzinājuši 4 bērnus un sagaidījuši 6 mazbērnus. Arī bērni prot aust, auž arī vedekla un znots, bet vecākais mazdēls pie stellēm ar saivu rokās apsēdies jau pusotra gada vecumā. Kā raidījuma beigās saka Ināra - pat ja naudu nevajadzētu, viņi tāpat austu, jo patīk to darīt.