Svētrīts. Studijā bīskaps emeritus Pāvils Brūvers.