Svētrīts. Studijā Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns.

Lasījums no 2. Mozus grāmatas 20. nodaļas

Godini savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, ko tas Kungs tev Dievs ir apsolījis.