Svētrīts. Studijā Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns.

130.psalms

Kungs, ieklausi manu balsi, Tavas ausis lai dzird manas sirds skaļās sāpju nopūtas! Ja Tu, Kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak, Kungs, lai pastāv? Bet pie Tevis ir piedošana, lai Tevi bīstas. Es gaidu uz To Kungu, mana dvēsele gaida, es paļaujos uz Viņa vārdu. Mana dvēsele gaida uz To Kungu vairāk nekā naktssargi uz rīta ausmu. Jā, tiešām, vairāk nekā naktssargi uz rīta ausmu. Ceri uz To Kungu! Jo Tā Kunga rokā ir žēlastība, un Viņa ziņā ir pestīšanas bagātība, Viņš izpirks mūs no katras mūsu apgrēcības