Svētrīts. Studijā mācītājs Ainars Baštiks.

Pārdomas par vārdiem no Bībeles, ko arī dzīvē labi saprotam, ka mūsu dzīves gājumu var salīdzināt ar ceļu, atsaucoties uz stāstu no Vecās Derības 1.Mozus grāmatas, kur Ābrahams gāja kopā ar savu dēlu Īzāku uz Morija kalnu, lai tur upurētu.