Svētrīts. Studijā Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs Ainars Purmalis.

Lasījums no Caharijas grāmatas 9.nodaļas

Priecājies no sirds, Ciānas meita! Gavilē, Jeruzālemes meita! Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisnīgs un tavs palīgs, Viņš ir miermīlīgs, Viņš jāj uz ēzeļa, uz ēzeļa mātes kumeļa.