Svētrīts. Studijā mācītājs Juris Rubenis.

Lasījums no pravieša Ecēhiēla grāmatas: "Es jums došu jaunu sirdi un jaunu garu, to es jums došu. Es jums izņemšu akmens sirdi un došu jums miesas sirdi. Es jums došu Savu Garu."