Studijā - Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps Vilnis Latgalis