Svētrīts. Studijā Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankēvičs.

Lasījums no Apustuļu darbu 5. nodaļas.

Tajās dienās virspriesteris apustuļiem jautāja, sacīdams: "Vai tad mēs jums stingri neaizliedzām mācīt Jēzus vārdā, bet jūs ar savu mācību esat piepildījuši Jeruzalemi un gribat, lai šī cilvēka asinis nāk pār mums."

Bet Pēteris un apustuļi atbildēja: "Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem. Mūsu tēvu Dievs ir uzmodinājis Jēzu, kuru jūs esat nonāvējuši, piesitot to krusta kokā. Dievs Viņu paaugstinājis Sev pa labo roku par Valdnieku un Pestītāju, lai Izraelim dotu atgriešanos un grēku piedošanu. Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī Svētais Gars, ko Dievs devis tiem, kas Viņam paklausa."

Bet tie aizliedza apustuļiem runāt Jēzus vārdā. Pēc tam tie viņus atlaida, bet viņi no augstās padomes aizgāja priecādamies, jo bija atzīsti par cienīgiem Jēzus vārda dēļ ciest negodu.