Vēsturnieks Andrievs Ezergailis (attēlā kopā ar sievu rakstnieci Intu) daudz darījis vēstures atziņu popularizēšanā Latvijā, nekad nav vairījies no sarežģītiem jautājumiem. Savos darbīgajos gados rakstījis par 1917. gada revolūciju, pievērsies holokaustam vācu okupētajā Latvijā. Laikabiedri atzīst, ka Andrievam patikuši temati, kas raisa diskusijas. Pēdējos gadus Andrievs Ezergailis vairāk rūpējas par sievas Intas radošā mantojuma saglabāšanu. Arī to, kā viņa dienas rit Itakā ASV, uzzināsit Laimas Slavas raidījumā.